DLV Corporation Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về DLV Corporation instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bulk Products Publish
Odoo shopify connector
Odoo Shopify Connector
Odoo shopify connector
Odoo Shopify Connector
ODOO Email CC and BCC
Add CC and BCC feature in mail
Odoo Vendor Portal
The module allows you to provide a website portal to the vendors so they can track and manage purchase orders directly from their account.
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
Máy tính bảng POS: cửa hàng và nhà hàng
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Purchase Order On Project
Purchase Order On Project
Audit Log
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
CRM - Reassign Salesperson
Assign lead to another saleperson
CFX - Add Chatter to Modules
CFX - Add Chatter to Modules
CFX - Customized HR Leaves
CFX - Customized HR Leaves
CFX - Customized Mail SMTP
CFX - Customized Mail SMTP
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Theme Corby
Theme Corby is Odoo Multipurpose Theme with Modern style, Extremely customizable, Clean and Fully Responsive.
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
One Click Form Edit
Click on any field on form view to edit without going for EDIT button.
Purchase Request
Use this module to have notification of requirements of materials and/or external services and keep track of such requirements.
Quotation Expiry Reminder
This module will add a record to Quotation Expiry Reminder
Fully Configurable Website Mega Menu
Fully Advance Mega Menu for Website with Modern style, Extremely customizable, Clean and Fully Responsive.
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Website Product Brand
Filter Products By Brand at Category Page
Website Product Carousel Slider
Easily drag and drop Website Product Carousel and Quickly Configure our Product Carousel
E-commerce Product Quick View
E-commerce Product Quick View.
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Thuyết trình
Công khai thông tin video, thuyết trình, tài liệu
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Multi-Company Email
Changes user's email and signature to the ones defined in the current company