LA-1000-HO: Complete with lowering/retrieval gear, fixed ramp, crane Working load :16000kg (maximum) Hoisting speed :5 m/min as standard Boarding level - stern of craft :9116 mm Design condition :20ºlist+10ºtrim Self weight :20200 kg/set (davit) Approval :SOLAS & LSA regulation Included :3 layer of final paint ( see technical spec) Standard specification :DSP0601-LA1000HO

  16.617.294.000 ₫ 16.617.294.000 ₫ 16617294000.0 VND

  16.617.294.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Sản phẩm này không thể kết hợp.


  Cam kết 30 ngày hoàn tiền
  Miễn phí Giao hàng tại VN.
  Mua ngay, nhận trong 2 days