PFD Crotch / Thigh Strap for lifejacket - Model # G339ACC Features include: - Heavy duty webbing - Buckle and D-ring - Fits all CO2 gas inflatable lifejacket models from Mustang (non-Hydrostatic models) and SOSpenders - Fully adjustable - Complete with instructions

  1.330.000 ₫ 1.330.000 ₫ 1330000.0 VND

  1.330.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Sản phẩm này không thể kết hợp.


  Cam kết 30 ngày hoàn tiền
  Miễn phí Giao hàng tại VN.
  Mua ngay, nhận trong 2 days